Hrubý popol

Hrubý popol alebo popolovina je nespáliteľná časť organických látok, prevažne ide o minerálne látky. Používa sa ako krmivárska hodnota na označenie zvyšku po laboratórnom spálení jednotky zmesi.